به بهشت باز نمی گردم 

 به گذشته واپس نمی روم

من که

از هر انگشت روحم

هنر درد می ریزد ...

                             نسرین

/ 4 نظر / 17 بازدید
نسیم

الهی بمیرم برات که دوستی داری که بعضی وقتها نمیفهمه چی میگی قربون انگشتای پر هنرت چه خبر از مربا پزون؟؟؟؟

انجمن مجازی ايران ( ويژه ی نقد ادبی )

با سلام ! يازدهمين جلسه ی انجمن مجازی با نقد اشعار آزاده بشارتی از دوشنبه ۱ بهمن تا دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۸۶ منتظر نقد و نظر شما فرهيخته ی گرامی است .

ليلا

سلام نسرين خوبم مادوتا چقدر هنرمنديم عزيزم...

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از شما میخواهیم که هر جا که هستید، در مدرسه و دانشگاه، واحد های محلی دانشجویان، و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب را تشکیل دهید و اعلام موجودیت کنید. اگر در اهداف ما شریک هستید، اگر خود را در جدال با به سیاهی و تباهی کشیدن محیط های آموزشی با ما در یک جبهه میدانید به این صف بپیوندید. با هر عقیده و مرامی که دارید خود را متعلق به دانشجویان و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کنید.این نام را بر خود بگذارید. همانطور که در مقابل تعرض برده داران همه بردگان شورشی اعلام کردند که ما اسپارتاکوس هستیم امروز در مقابل تعرض به آزادیخواهی همه آزادیخواهان باید اعلام کنیم که ما آزادیخواه و برابری طلب هستیم.