دیگر تمام شد ...

باید عاشقانه بر باد داد

فهم سوخته انتظار را

باید عاشقانه

عبور را تماشا کرد و

شتاب جاده های گنگ را گریست

باید عاشقانه

دور سکوت بیابان

سنگ ستاره چید

عاشقانه

پروانه را خاموش کرد و

شعله را تا ته سر کشید

باید عاشقانه

زهر را به چشم زندگی پاشید

...

باید عاشقانه

در آغوش بگیری

کلمه های مریم را

تا مسیح پاک را بارور شوی

باید عاشقانه از من بگذری

تا تو برسی

تو من را به تمامی می خواهی

و من تو را با تمام خودت ...

                                                  نسرین

                                             

/ 2 نظر / 15 بازدید
مسيح

سلام نسرين جان نوشته ام در پی بيخوابی های مکرر است و فال حافظ که هر روز به من می گويد هجران بلای ماشد يارب بلا بگردان وگرنه عافيت طلب نيستم ونبودم که در این ره قصه ماست این: سودای ترا بهانه می بس باشد مغشوش ترا ترانه می بس باشد در کشتن ما چه ميزنی تير جفا ما را سر تازيانه می بس باشد

مسيح

بيا عاشقانه کلمات را در آغوش بگيريم